marek nazarko proponUje wielki program rozwoju gminy i pomocy miEszkańcom

Dokończymy rozpoczęte inwestycje

Pozyskamy kolejne pieniądze z UE i KPO

Zapewnimy dodatkowe dochody do budżetu gminy

Niższe o połowę rachunki za prąd dla firm i mieszkańców dzięki spółdzielni energetycznej

100 kolejnych mieszkań

Rozwój przedsiębiorczości, wsparcie dla biznesu i nowe miejsca pracy

Atrakcyjne programy społeczne

Wsparcie dla stowarzyszeń, młodzieży i aktywnych mieszkańców

Będziemy inwestować w edukację od żłobka do szkoły średniej

Prężna i zadbana wieś

Nowoczesny transport, dobrze skomunikowana gmina

Rozwój infrastruktury, inwestycje w całej gminie

Utrzymamy ZWOLNIENIE Z PODATKÓW

NASZ PROGRAM WYBORCZY

I. DOKOŃCZYMY ROZPOCZĘTE INWESTYCJE 

 1. Budowa Przedszkola – mamy pozyskane 8 mln zł, ogłoszony przetarg i jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy. Lada dzień ruszy budowa.
 2. Wykonaliśmy przebudowę portu nad Zalewem Siemianówka, teraz zgodnie z projektem należy całe przedsięwzięcie uruchomić.
 3. Wybudowaliśmy Galerię, teraz zgodnie z projektem należy ją uruchomić.
 4. Oczyszczalnia ścieków Michałowo – pozyskaliśmy 5 mln zł, jesteśmy na etapie przetargów.
 5. Wymiana lamp na wszystkich wsiach w terenie - pozyskaliśmy 920 000 zł na wymianę lamp na ledowe. Jesteśmy na etapie przetargu.
 6. DROGI:
  • droga Michałowo – Podozierany – otrzymaliśmy pieniądze z przebudowy dróg w strefie nadgranicznej, jesteśmy na etapie przetargu. Wiosną ruszą prace.
  • droga Bondary – Rydnia - otrzymaliśmy pieniądze z przebudowy dróg w strefie nadgranicznej, jesteśmy na etapie przetargu. Wiosną ruszą prace.
  • droga przez wieś Szymki z pierwszą i ostatnią dojazdową - otrzymaliśmy pieniądze z przebudowy dróg w strefie nadgranicznej, jesteśmy na etapie przetargu. Wiosną ruszą prace.
  • droga do wsi Łuplanka Stara - otrzymaliśmy pieniądze z przebudowy dróg w strefie nadgranicznej, jesteśmy na etapie przetargu. Wiosną ruszą prace.

II. POZYSKAMY KOLEJNE PIENIĄDZE Z UE I KRAJOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY

 1. Przygotowujemy Gminny Program Rewitalizacji, który umożliwi i zwiększy szansę w pozyskaniu środków z Unii Europejskiej.
 2. Współpracujemy z możliwie najlepszą firmą pozyskującą środki z UE.
 3. Jesteśmy przygotowani do pozyskania środków, gdyż przygotowujemy i posiadamy gotowe projekty na inwestycje (ciepłociąg Michałowo, biogazownia Bondary, sala konferencyjno – widowiskowa przy Ratusz-u, zagospodarowanie terenu przy zalewie w Michałowie, termomodernizacja warsztatów, hala sportowa przy LO)
 4. Mamy nowe pomysły – manufaktura produktu lokalnego, hotelik, dalszy rozwój terenów nad Zalewem Siemianówka

III. ZAPEWNIMY DOCHODY DLA BUDŻETU GMINY

 1. Naszymi działaniami stworzyliśmy niepowtarzalną szansę na dodatkowe dochody dla budżetu naszej Gminy;
 2. budowa 64 mieszkań to około 27 mln zł do naszego budżetu przy zakupie przez najemców, a będziemy budować kolejnych 100, co przyniesie około 43 mln zł. Mamy zabezpieczone 5 ha ziemi i jesteśmy w trakcie wydawania decyzji o warunkach zabudowy po której składamy wniosek do BGK o dofinansowanie
 3. budowa biogazowni to:
  • dodatkowe dochody ze sprzedaży energii
  • sami nie będziemy płacili rachunków za prąd (oświetlenie uliczne, jednostki budżetowe)
  • tańsze ciepło dla mieszkańców Oś. Bondary
 4. jeszcze w lutym składamy wniosek o pozyskanie środków na budowę a od 1.03 rozpoczynamy nabór chętnych do SE
 5. budowa elektrowni na gaz na tłoczni Konradki – firma Europol Gaz rozpoczęła procedurę, wydałem decyzję środowiskową i jesteśmy w trakcie wydawania warunków zabudowy. Trzeba to doprowadzić do szczęśliwego dokończenia.
 6. na terenie naszej Gminy powstają 4 duże farmy fotowoltaiczne o mocy od 450 megawatów (z produkcją wodoru) do mocy 35 magawatów – trzy z nich są na etapie dokumentacji a czwarta już jest budowana, szacowany podatek, tylko z tej jednej to ok. 2,4 mln zł do budżetu gminy, przy realizacji wszystkich szacujemy, iż wpłynie dodatkowych 20 mln z podatków. Jest to niepowtarzalna, ogromna szansa w której nasza Gmina osiągnie o wiele wyższy poziom z czego skorzystają mieszkańcy.
Nie zmarnujmy tej szansy! Trzeba to wykorzystać! Wszystko to pozwoli utrzymać zwolnienie mieszkańców z podatków, a dodatkowe dochody to więcej pieniędzy na programy społeczne na inwestycje i dla stowarzyszeń.

IV. NIŻSZE O POŁOWĘ RACHUNKI ZA PRĄD DLA FIRM I MIESZKAŃCÓW DZIĘKI SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNEJ

 1. Budowa biogazowni to:
 2. mieszkańcom, którzy przystąpią do SE umożliwi obniżenie rachunków o ok. 50%, od 1 marca rusza nabór ankiet dla osób zainteresowanych

V. 100 KOLEJNYCH MIESZKAŃ

Budowane obecnie 64 mieszkania to szansa dla młodych ludzi na cztery własne kąty. Jest to przeciwdziałanie wyludnianiu się gminy i zwiększenie jej potencjału, bo to większa ilość dzieci w szkole, pacjentów w placówkach medycznych, klientów w sklepach itd. Od wielu dziesiątków lat w naszej gminie nie było oddane ani jedno mieszkanie, a my oprócz budowy tych 64 mieszkań już rozpoczęliśmy procedurę przygotowania do budowy kolejnych 100.

VI. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPARCIE DLA BIZNESU I NOWE MIEJSCA PRACY

 1. Zbudowaliśmy galerię – 16 lokali do prowadzenia działalności gospodarczej (nowe miejsca pracy).
 2. Wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązanie dzierżawy gruntów sprawę pierwokupu dla przedsiębiorców którzy realizują inwestycje korzystne dla naszych mieszkańców (nowe miejsca pracy).
 3. Podjęliśmy uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 4. Wiele zadań gminy realizowane jest przez podmioty prywatne, stowarzyszenia.
 5. Wprowadziliśmy program wspierający biznes „Skrzyła przedsiębiorczości”.
 6. Ściąganie inwestorów i tworzenie dobrych warunków do biznesu.
W tym duchu planujemy działać nadal i wprowadzać nowe pomysły.

VII. ATRAKCYJNE PROGRAMY SPOŁECZNE

 1. 2000 extra
 2. docieplenie do mieszkań
 3. droga do gospodarstwa
 4. dopłaty do leków
 5. lokalna inicjatywa społeczna
 6. dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków studni przydomowych
 7. dopłaty do biletów
 8. zwiększenie kryterium dochodowego przy zasiłkach celowych
To wszystko zamierzamy kontynuować i wprowadzać nowe, z których skorzysta jak najszersze grono naszych mieszkańców.

VIII. WSPARCIE DLA STOWARZYSZEŃ, MŁODZIEŻY I AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW

 1. W przeciągu 5 lat działające stowarzyszenia zostały wsparte kwotą 2 mln 600 tyś zł.- jest to kwota stanowiąca wyjątek wśród samorządów.
 2. Wspieraliśmy zarówno działania większe w drodze ogłaszanych konkursów, jak też drobne w trybie pozakonkursowym, ale jakże ważne dla lokalnych mieszkańców. Niektóre zadania własne gminy realizują za odpłatnością Fundacje i Stowarzyszenia. Z jednej strony stanowi to nieocenioną pomoc dla samorządu, a z drugiej możliwość działania stowarzyszeń. Tak widzimy swoją dalsza działalność. Na początku kadencji zapowiedziałem likwidację folwarku Burnistrza. Mamy kolejne pomysły skierowane do aktywizacji osób starszych, młodzieży jak też wszystkich grup środowiskowych jak np. koła gospodyń wiejskich, OSP, Fundacje, czy kluby.

IX. BĘDZIEMY INWESTOWAĆ W EDUKACJĘ OD ŻŁOBKA DO SZKOŁY ŚREDNIEJ

 1. W tej kwestii nasze działania są najbardziej widoczne i służą za przykład dla innych. Jesteśmy Gminą w której mieszkańcy mogą korzystać ze: żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły średniej. Dotrzymaliśmy słowa. Budujemy gminne przedszkole. Zostało wybudowane prywatne, na wskutek czego 100% dzieci może uczęszczać do Przedszkola (w Gminnym Przedszkolu mamy jeszcze 4 wolne miejsca) co stanowi ewenement.
 2. W województwie podlaskim nie znajdzie się szkoły podstawowej, która zapewnia takie warunki dla uczniów. Szkoła średnia na terenach wiejskich w dzisiejszych czas jest więcej niż rzadkością. Stanęliśmy na wysokości zadania, przejęliśmy od Powiatu, uratowaliśmy. Będziemy rozwijać ją dalej. Tworzymy bardzo dobre warunki dla uczniów i nauczycieli.

X. PRĘŻNA I ZADBANA WIEŚ

Wyremontowane świetlice wiejskie, bardzo dobrze wyposażone i działające w nich Centra Wsi – to jest to, o co nam chodziło, ale nie znaczy, że nie może być lepiej. Jednak jedyne czego nam brakuje to aktywności ze strony lokalnej społeczności. O swoim wsparciu finansowym jak też pomocy organizacyjnej z góry zapewniam. Nowo wprowadzony program „Wieś na wzór” również ma temu służyć. Widzimy przecież to na co dzień. Pięknieje każdy zakątek gminy, Zadbamy o to.

XI. NOWOCZESNY TRANSPORT, DOBRZE SKOMUNIKOWANA GMINA

Dotrzymaliśmy słowa, wprowadziliśmy gminny transport. Do każdego sołectwa dojeżdżają trzy kursy ze stolicą gminy – Michałowa – od poniedziałku do piątku. Jesteśmy najlepiej skomunikowaną gminą w powiecie białostockim i jedyną w województwie. Jednak życie przynosi nowe potrzeby, nawet te sporadyczne, które wymagają pochylenia się nad nimi. W związku z czym mam rozsądne rozwiązania. Jako samorząd nie możemy zadowalać się tym co osiągnęliśmy a musimy stawiać sobie nowe wyzwania aby ten poziom usług dla naszych mieszkańców cały czas rósł.

XII. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY, INWESTYCJE W CAŁEJ GMINIE

 1. Zrównoważony rozwój całej gminy
 2. Bardzo ważne jest wsparcie województwa w dalszej kontynuacji remontu drogi Juszkowy Gród – Jałówka
 3. Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, iż Urząd Marszałkowski rozpocznie remont drogi Juszkowy Gród -Bondary w stronę Narewki. Musimy wesprzeć, a jednocześnie sami wyremontować ulice przez wieś Bondary.
 4. Nadal kontynuować wspólne inwestycje z powiatem.
 5. Polepszać infrastrukturę drogową w każdej wsi tam, gdzie „pryskanki” wymagają remontu.
 6. Zadbać o bieżące utrzymanie dróg latem, zimą odkrzaczanie itp.
 7. Inwestycje realizowane w całej gminie mają służyć społeczeństwu, promocji gminy, rozwojowi. To nasza wspólnota ma osiągać z twego korzyści.
 8. Nasze realizowane w tym roku inwestycje i plany inwestycyjne na przyszłość szeroko przedstawiamy, gdzie tylko możemy.

Drodzy mieszkańcy Gminy Michałowo!

Za nami pięć pracowitych lat, podczas których spełniliśmy złożone Wam obietnice. Zrealizowaliśmy w 100% Wielki Program Odbudowy Społecznej Gminy. Spłynęło do nas ponad 95 milionów na liczne inwestycje. A utrzymanie zwolnienia Was z podatków czyni koszty życia najniższymi wśród okolicznych miejscowości. Michałowo znowu jest wzorem do naśladowania. Rozwijamy nasze programy społeczne. Mamy nowe pomysły – żeby skorzystali mieszkańcy.

Podjęliśmy nowe wyzwania. Przed nami kolejne pięć lat wielkiej szansy na dodatkowe dochody i pieniądze z Unii Europejskiej. Jesteśmy na to gotowi i wiemy co trzeba zrobić. Dokończymy rozpoczęte inwestycje: przedszkole, drogi w strefie przygranicznej, oczyszczalnia ścieków i wymiana oświetlenia ulicznego w każdej wsi. Pozyskaliśmy na to pieniądze i jesteśmy już na etapie przetargów. Pozyskamy kolejne miliony z UE i Krajowego Planu Odbudowy na najpotrzebniejsze inwestycje. Gwarantujemy, że te środki się nie zmarnują, a posłużą mieszkańcom. Mamy gotowe projekty.

Wykorzystamy wielką szansę wzrostu dochodów budżetowych. Poprzez budowę mieszkań, budowę biogazowni i utworzenie spółdzielni energetycznej jak też powstające ogromne farmy fotowoltaiczne oraz elektrownię w Kondratkach. To około 20 milionów złotych więcej do budżetu gminy. To już powstaje. Jesteśmy na etapie wydawania pozwoleń. To trzeba dokończyć. Umożliwi to realizację powyższych inwestycji i tworzenie nowych programów społecznych, co da możliwość obniżenia rachunków za prąd dla firm i mieszkańców przystępujących do spółdzielni energetycznej o połowę - rozpoczynamy nabór.

Większe dochody to przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców. Chcemy rozwijać nasze programy społeczne - 2000 Ekstra, Droga do Twojego Gospodarstwa, Program dociepleń i pozostałe. Wprowadzimy i nowe. Muszą skorzystać mieszkańcy!

Nasze wsie powinny być zadbane. Skupimy się na małych naprawach i remontach. Będziemy rozwijać Lokalną Inicjatywę Społeczną - to mieszkańcy powiedzą nam jakich remontów lub inwestycji potrzebują. Wspieramy aktywnych mieszkańców. Będziemy nadal rozwijać współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami. Wszyscy mogą liczyć na nasze wsparcie. Wesprzemy nowe inicjatywy i kolejnych inwestorów. Wsparcie samorządu dla biznesu to nowe miejsca pracy.

Nowe przedszkole to dla nas priorytet. Będziemy inwestować w edukację, od żłobka po szkołę średnią. Zadbamy o komfortowe warunki nauki i o bogatą ofertę edukacyjną. Przejęcie liceum było ryzykowne. Nasza determinacja uratowała tę szkołę przed likwidacją. Dziś LO pozwala młodzieży realizować swoje pasje i spełniać marzenia.

Już powstają pierwsze z obiecanych mieszkań. Młodzi ludzie nie muszą wyjeżdżać z Michałowa. A w planach mamy jeszcze kolejnych 100! Pamiętajmy, że mieszkań w Michałowie nie budowano od kilkudziesięciu lat! My to zrobiliśmy. Chcemy rozwijać gminny transport. Dziś już jesteśmy jedną z najlepiej skomunikowanych gmin w województwie, ale będziemy pracować nad tym by było jeszcze lepiej.

Pozyskane środki, zwiększone dochody - to podstawa rozwoju Gminy Michałowo. Pokazaliśmy jak wiele znaczy również zgoda i dialog. Jak ważne jest to, że razem z radnymi, pracownikami urzędu i jednostek oraz mieszkańcami wspólnie działamy w zaufaniu. Tylko tak można rozwijać gminę. Tak będziemy działać dalej. Każdy zakątek naszej gminy pięknieje bo stawiamy na zrównoważony rozwój.

To nie jest nasz program wyborczy. My nie musimy niczego obiecywać, bo codzienną pracą pokazujemy, że po prostu to robimy. Proponujemy więc wielki program rozwoju gminy i pomocy mieszkańcom. Po to by żyło się Wam lepiej. Bo Mieszkaniec jest najważniejszy!

MAREK NAZARKO

Kandydat na Burmistrza Michałowa